Bra berättelser. Punkt för punkt.

Vårt arbete består av tre viktiga steg. Det första steget är att hjälpa våra uppdragsgivare identifiera centrala kärnvärden och berättelser i varumärket. Och att förpacka värdena till ett budskap som människor kan relatera till.

Steg två är att börja berätta. Det är boken expert på. Den är fantastisk på att förklara, fördjupa och inspirera. Men en bok med ett bra innehåll räcker inte. Den måste ha en intressant förpackning också. Helst så pass attraktivt, att målgruppen själv söker upp budskapet, inte tvärtom.

När vi på TITEL förpackar ett budskap i en bok jobbar vi efter vår storyfinding-modell™. Modellen kombinerar sex olika beröringspunkter. Tillsammans bildar de en värdefull helhet. Målet är att ge läsaren en meningsfull upplevelse.

När vi kommer till det tredje steget börjar det bli riktigt spännande. Du har ett relevant budskap, en bra och engagerande berättelse och en attraktiv förpackning. När du slår ihop dessa kommer din kommunikation uppfattas som tydlig, äkta och meningsfull. Människor kommer lyssna och reagera. Story Glory.